O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

Netavis Observer komponente

Platforma za profesionalni video menadžment

 

Osnovne sistemske komponente

Netavis Observer se sastoji od 4 osnovne komponente:

1. Monitoring
2. Arhiva
3. Logovi
4. Sistemska konfiguracija

Monitoring

Komponenta Observer sistema pomoću koje se uživo prate scene sa kamera.
Ovde se kreiraju paneli, od unapred predefinisanih pa do manuelno (NxM) kreiranih. Svakoj slici iz panela moguće je zasebno podešavati parametre kao što su kvalitet slike, broj slika u sekundi, veličina slike i format (Motion JPEG, MPEG-4, H.264)


Monitoring u video nadzoru
Monitoring u video nadzoru

Arhiva

Pretraga i pregled snimljenog materijala se obavlja pomoću ove komponente.
Na raspolaganju su vrlo efikasni alati za pretragu koji omogućavaju brzo pronalaženje snimka.
Pregledani materijal se može eksportovati kao JPEG slika, video u AVI formatu i video u SAFE (MotionJPEG) formatu.

Logovi

Deo Observer sistema u kome se beleži svaki događaj, bilo da je u pitanju alarm, logovanje korisnika, otkazivanje hard diska itd.
Logovi se čuvaju duži vremenski period sa mogućnošću pretrage prema unapred definisanim kriterijumima. Takođe, dozvoljen je eksport logova.

Sistemska konfiguracija

- Administracija korisnika i dodeljivanje prava
- Importovanje kamera
- Podešavanje snimanja
- Podešavanje zona detekcije pokreta
- Kreiranje pozicija i ruta za PTZ kamere
- Povezivanje sa drugim Observer serverima u jednu distribuiranu mrežu

Netavis obuka
Netavis Core Training

Kako kupiti?
IP WAY Partnerski Program

Cenovnik
Cenovnik mrežnih video proizvoda

Preuzmi cenovnik

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor