O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

Alpha Bank Serbia

Povećana bezbednost u saobraćaju

Bezbednost banaka i finansijskih institucija se podrazumeva. Jedna od najvećih banki u Srbiji, Alpha Bank se odlučila za najmoderniji sistem video nadzora baziran na IP tehnologijama.

Alpha Bank odabrala IP video

Sistem video nadzora za banke uvek podrazumeva bar korak dalje. Alpha Bank je implementacijom IP video nadzora otišla dva.

Visok stepen bezbednosti je direktno proporcionalan visokom stepenu integracije. Sistemi, kao što je Alpha Bank, koji se sastoje od više od 1000 kamera i skoro 200 fizički udaljenih lokacija, moraju koristiti najmodernije tehnologije, hardverske i softverske, da bi se efikasno zaštitili.

Implementacijom Axis IP kamera i odgovarajućeg softvera za video menadžment postignut je najviši nivo bezbednosti kako zaposlenih tako i klijenata.

Centralni menadžment

Ceo sistem video nadzora koristi sve prednosti IP tehnologija od kojih je najvažnija povezanost svih udaljenih lokacija sa centralom. Ovako se uveliko pojednostavljuje administracija i korišćenje sistema a, istovremeno se povećava efikasnost.

Alpha Bank, zahvaljujući pozitivnoj odluci menadžmenta da implementiraju moderan sistem, trenutno uživa u jednom od najnaprednijih i najbezbednijih sistema video nadzora u Evropi.