O kompaniji    /     Kontakt  

 
 

Rezervacija redovnih obuka

Odaberite obuku koja Vas zanima. Uobičajeno je da se uz Axis obuku odabere i Milestone obuka. Za rezervaciju obuke, popunite i pošaljite formular:

   Axis Network Video Fundamentals

  Milestone Professional (Obuka je ukinuta)

  Netavis Enterprize

  Neteye Professional

  Obavezno odaberite za nastavak

IP Video Solucije
Svakog poslednjeg petka u mesecu

Više informacija
IPVS skupovi vezani za mrežni video nadzor

Novosti
Novosti iz IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor