O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
IP video solucije za transport

Transport

Nove mogućnosti

Nove mogućnosti u transportu

Mnoge države i kompanije su već otkrile prednosti Axis jedinstvene ponude segmentu transporta ljudi i dobara. To im donosi kristalno jasne slike, kako u realnom vremenu tako i snimaka. Omogućen je pristup relevantnim informacijama svakom ovlašćenom licu sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme uz automatska upozorenja i alarmiranje. I stvara fleksibilnu i ekonomičnu platformu za budućnost.

Axis i Milestone su svetski lideri u IP videu, pomažući svojim klijentima da:

- Kreiraju sigurnije okruženje u transportu
- Smanje troškove od vandalizma i grafita
- Efikasan monitoring dobara i imovine
- Smanjivanje vremena odgovora na incidente
- Brzo biranje ispravnih postupana u incidentim situacijama

Sektori
JAVNI TRANSPORT Više informacija
AVIJACIJA Više informacija
POMORSTVO Više informacija
SAOBRAĆAJ Više informacija
KARGO I LOGISTIKA Više informacija

Dokumentacija


Brošura
200 kb

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor