O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
IP video solucije za kazneno popravni sektor

TCO - ukupan trošak vlasništva

Bolji uvid za bolje poslovne odluke

Izgradnja ekonomičnog sistema video nadzora je izazovan zadatak. Postoje mnogi faktori koje unapred treba uzeti u obzir kao i troškove održavanja.

U nekom projektu može biti relativno jednostavno proceniti početnu investiciju, ali je mnogo teže predvideti troškove kao što su projektovanje sistema, rad, održavanje, modernizaciju ili demontažu i uklanjanje sistema na kraju radnog veka. Model ukupnog troška vlasništva (TCO) može da pomogne u predviđanju svih troškova u vezi sa sistemom video nadzora tokom njegovog kompletnog životnog ciklusa.

TCO se koristi u mnogim industrijama kao poslovni alat i pomaže sistem integratorima kao i kupcima da:

- bolje razumeju kako su troškovi distribuirani tokom vremena
- imaju uvid u troškove različitih komponenti sistema
- smanje rizik od nepredvidivih troškova
- im pomogne da bolje objasne troškove tokom razgovora sa investitorima
- bolje ocene tenderske projekte

"U video nadzoru i bezbednosnoj industriji postoji nekoliko objavljenih studija koje predstavljaju TCO modele ili primere istih."

Axis je sastavio sveobuhvatnu TCO studiju sistema za nadzor grada velikih razmera, koristeći 40 troškova koji se odnose na različite komponente i faze sistema.

Kamera na trgu

"49% troška sistema se odnosi na ulaganja u hardver i softver."

Dizajniran kao veliki projekat gradskog nadzora koristeći 1500 kamera, ovaj primer TCO studije uključuje projekt menadžment, upravljanje, održavanje i troškove demontaže, plus mnogo više - i sve prikazano sa jasnim i jednostavnim grafikonima.

Otkrijte kako vam sveobuhvatni TCO može pomoći da donesete bolje poslovne odluke o bezbednosnom projektu. Preuzmite ceo izveštaj Axis odmah.

Preuzmi studiju
Axis TCO studija

Axis studija
Otkrijte kako vam sveobuhvatni TCO može pomoći da donesete bolje poslovne odluke o bezbednosnom projektu. Preuzmite ceo izveštaj Axis odmah.
Preuzmi TCO