O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
Maraton

Nadzor u pokretu

Bezbednost kada i gde je to potrebno

Ponekad postoji potreba za kvalitetnim nadzorom, ali samo u ograničenom vremenskom periodu. A ponekad postoje udaljene lokacije koje treba da se obezbede. U oba slučaja, najčešće je suviše složena ili skupa instalacija namenske mrežne infrastrukture za tradicionalnu instalaciju video nadzora.

To je kada naše pokretne solucije prave veliku razliku. One su brzo i lako instaliraju, a ipak nude mogućnosti najsavremenijih sistema nadzora.

Kontaktirajte nas

Blagajnik u banci

Pokretni nadzor je optimalan za privremene ili udaljene instalacije. U ovom primeru gradilišta, kompanija za bezbednost i rukovodilac gradilišta su povezani sa bezbednosnim i sistemima kontrole pristupa u realnom vremenu.

Blagajnik u banci

Pouzdan nadzor bez fizičke računarske mreže

Solucija se sastoji od niza IP kamera i/ili kontrole pristupa, prekonfigurisan kabinet sa ugrađenim 4G/LTE ruterom i softvera za daljinsko gledanje i upravljanje videom. Jednom kada je instaliran, sistem nudi sledeće prednosti:

- Daljinski pristup da živoj slici i snimcima visoke rezolucije, sa bilo kog ovlašćenog računara ili pametnog telefona
- Automatska upozorenja za perimetarske aktivnosti i upade
- Jednostavna integracija sa kontrolom pristupa i alarmnim sistemima
- Fleksibilna, skalabilna i pouzdana solucija nadzora koja ne zahteva fizičku računarsku mrežu

Pametna i isplativa solucija za višekratnu upotrebu

Ova kompletna bezbednosna solucija je pogodna za razne primene. Na primer:

- Javni, privremeni događaji kao što su izborne skupovi, koncerti, maratoni ili festivali
- Gradilišta, iz bezbednosnih razloga ili za praćenja tempa izgradnje preko interneta
- Izgradnja puteva, gde vlasti trebaju živu sliku za optimalno upravljanje saobraćajem
- Kritične infrastrukture, za pouzdano praćenje udaljenih lokacija bez ljudskog prisustva
- Za privremene instalacije, kao što su događaji ili gradilišta, ista oprema može se koristiti više puta, što ovu opciju čini još isplativijom.


Blagajnik u banci

Pokretni nadzor je pametno rešenje za političke događaje i demonstracije.

Proizvodi u fokusu

Uspešna instalacija

Komunikaciona antena

Vodafone

Video nadzor preko 4G/LTE mreže koristeći Axis kamere omogućava veću sigurnost, bezbednost na radu i produktivnost

Pročitaj ceo dokument (pdf)