O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
IP video solucije za državne institucije

Državne institucije

Moderna rešenja za modernu državu

Zaštita javnosti i imovine

Q60 i visoke zgradeJavna bezbednost je važno pitanje za vlade na svim nivoima. I građani i državni zvaničnici žele da svakodnevni život bude bez neposrednih pretnji i krivičnih dela.
IP video nadzor pokazao se kao efikasan preventivni instrument da stvori sigurnije okruženje u okviru javnih površina, kao što su:

- Ministarstva i gradske hale
- Sudske zgrade i zatvori
- Carine i imigracione službe
- Muzeji
- Transportna čvorišta i infrastruktura
- Javni otvoreni prostori
- Železničke stanice noću

Širok spektar pogodnosti

Q60 i visoke zgrade Axis mrežna video rešenja su uspešno realizovana u više državnih institucija širom sveta.
Zasnovano na otvorenim IP standardima, naša platforma za nadzor predstavlja ekonomično i moderno rešenje koje lako može biti prošireno sa rastućim potrebama. Pored toga donosi:
- Smanjeno vreme istrage zahvaljujući visoko-kvalitetnom videu za brzu identifikaciju i analizu situacije
- Ekonomičnu instalaciju i održavanje
- Manje vandalizma i grafita
- Neposredan pristup živom i snimljenom videu
- Jednostavnost integracije sa drugim IP sistemima
koderi
- Migraciju analognih sistema

Iskoristiti postojeća CCTV ulaganja

Mnogi državni projekti su odabrali Axis video enkodera za jednostavnu tranziciju ka modernom IP sistemu nadzora. Ovo im je omogućilo da maksimalno iskoriste svoja postojeća CCTV ulaganja zajedno sa dobijanjem mnogih prednosti mrežne video tehnologije. Kao rezultat toga, oni sada imaju fleksibilne i moderne sisteme za nadzor.

Sa Axis-om, možete imati velike koristi od najboljih svetskih mrežnih kamera i video enkodera koji vam pomažu da pratite unutrašnjost i spoljašnjost objekata. Video - kako živi tako i snimljeni - lako se može deliti sa više ovlašćenih ciljnih grupa kako bi mogli da ostanete jedan korak ispred vandalizma i kriminala.

Uspešne instalacije

Uspešna instalacija Izvršno Veće Vojvodine

Izvršno Veće Vojvodine

Zaštita ključnog državnog objekta.

Pročitaj više

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor