O kompaniji    /     Kontakt  

 
 
IP video solucije za transport

Bankarstvo

Bezbednost u sigurnim rukama

Povećanje sigurnosti banaka

Tehnologija se svaki dan razvija na bržim tempom. I kod svakog novog koraka koji finansijske institucije preduzmu - od dodavanja bankomata i samouslužnih stanica za omogućavanje mobilnog bankarstva - kriminalci pokušavaju nove načine da zaobiđu mere bezbednosti.
Predaja gotovine u banci

Istinska skalabilnost i integracija

Sa našim mrežnim video rešenjima, možete dodati više funkcija u sopstvenom ritmu - od enkodera i kamera do proaktivnih mera bezbednosti i video inteligencije. Takođe možete da povežete naša rešenja sa drugim IP-baziranim sistemima, kao što su vatrogasni alarmi i sistemi za kontrolu pristupa.

Mrežni video daje prednost digitalnog snimanja u bezbednosna rešenja. Daljinski pristup i upravljanje videom vam olakšava da preuzmete i obezbedite video za policiju.

Obezbedite pouzdanost sistema održavajući kompatibilnostBlagajnik u banci

Naša rešenja vam omogućavaju pouzdanost sistema na svim nivoima. Tampering alarmi će vas obavestiti u realnom vremenu da li je bilo sumnjivih promena u prikazu slike sa kamere. Sa opcijom videa snimljenog na SD kartice u kameri, dobijate rezervnu kopiju snimka za očuvanje pouzdanost sistema.

Zaštita podataka je laka sa video enkripcijom, zaštitnom lozinkom na više nivoa, validacionim mehanizmima, snimanje na zadati događaj, maskiranje itd. Veoma lako ćete ostati u skladu bezbednosnim IT standardima i zahtevima za ljudske resurse.

Sektori
BANKOMATI (ATM) Više informacija
FILIJALE Više informacija
KEŠ centri Više informacija

Novosti
Novosti iz sve IP video nadzora

Prijavi se
Novosti vezane za IP video nadzor