web builder

NOVO u R1

Obaveštenja
o alarmu
na ekranu.
Bilo gde.
Bilo kada.

Dobijajte obaveštenja o alarmima, čak i kada je
prozor XProtect Smart klijenta minimiziran

Mobirise

Svi operateri bezbednosti imaju vremenske periode kada su oči skrenuli sa monitora za praćenje - ali to ne bi smelo da znači da su nešto propustili. XProtect nove notifikacije o alarmima to popravljaju.

Pomoću obaveštenja o alarmima u Milestone Smart Client aplikaciji, operateri mogu primati iskačuća obaveštenja u uglu ekrana svaki put kada se alarm aktivira u XProtect sistemu. To znači da se alarmi mogu videti na ekranu dok se dešavaju, bez obzira na status prozora klijentske aplikacije.

Automobilske
tablice u
pretrazi

Od bezbednosti u saobraćaju do plaćanja parkiranja, XProtect LPR je sve popularniji alat za operatere. Sada operateri mogu da uključe XProtect LPR podatke u svoju pretragu, omogućavajući im da povežu video sadržaj sa određenim vozilom.

Mobirise

U našem poslednjem izdanju uveli smo funkciju centralizovanog pretraživanja koja olakšava pronalaženje specifičnog incidenta agregacijom svih vrsta podataka registrovanih na XProtect VMS-u. Sada koristimo tu mogućnost još jedan korak dalje da uključimo pretrage prepoznavanja automobilskih tablica (LPR).

ONVIF
konfiguracija
uređaja
Mobirise

Konfiguracija kamera

Rukovanje korisnicima sa kamera i podešavanje mrežnih postavki izvršavaju se direktno u VMS-u
- za postojeće uređaje koji podržavaju ONVIF.

Mobirise

Pojednostavljeno korišćenje

Pojednostavite način rada i brzo promenite mrežne postavke - bez potrebe da pristupite svakom pojedinačnom uređaju.

Mobirise

Novo! ONVIF T i Q profili

Generički ONVIF driver sada pokriva karakteristike za ONVIF profile T i Q - a nakon izdanja R1 podnećemo zahtev i za dobijanje zvanične sertifikacije.

Mobirise

Brže i efikasnije upravljajte ONVIF uređajima u XProtect VMS-u uz dodatnu podršku za korisničko i mrežno upravljanje uređajima koji podržavaju ONVIF.

Korisničko upravljanje obuhvata:
• Dodavanje novih korisnika
• Brisanje korisnika
• Spisak definisanih korisnika i njihovih postavki

Upravljanje mrežom obuhvata promene:
• IP adresa uređaja
• Maske mreže
• Podrazumevana gateway podešavanja

Budući da je ova funkcionalnost specifična za ONVIF uređaje i ONVIF protokol, dostupna je samo za uređaje koji podržavaju ONVIF kada se koristi generički ONVIF driver.

Funkcionalnost
i skalabilnost


Arcules video nadzor kao usluga (VSaaS) integrisan sa XProtect softverom za video menadžment (VMS) je moćno hibridno rešenje idealno za organizacije koje žele da centralizuju svoje rasute operacije video nadzora, a istovremeno dobijaju jedinstven pristup videu uživo, snimcima i alarmima sa svih kamera i lokacija povezanih fizički ili virtuelno.

Uspostavite kontrolu
nad notifikacijama

Novi menadžer obaveštenja omogućava vam da prilagodite kada i kako želite primati podsetnik za obnovu Milestone Care i obaveštenja o greškama u sistemu.

Mobirise

Znamo da može biti teško pratiti obaveštenja o isteku Care Plus servisa kada imate puno licenci za upravljanje. U našem novom menadžeru obaveštenja na portalu za korisnike (Customer Dashboard), integratori mogu izabrati da primaju obaveštenja o isteku licence za Care Plus elektronskom poštom - kategorisano po kupcu ili po hitnosti.

Tako da je lako videti sa kojim licencama ili kupcima bi trebalo prvo da se reaguje.

Mobirise

Funkcija „Kreiraj izveštaje o greškama“ sada je grupisana zajedno sa ostalim obaveštenjima na korisničkom portalu - tako da možete lako da odredite kako, kada i koliko često želite da primate ova obaveštenja.Donesite brže i lakše na tržište video analitiku i AI aplikacijeMobirise

Napredna video obrada pomoću GStreamer-a

MIP SDK u XProtect VMS-u je proširen upravljačkim programom za obradu video zapisa i alatom i uzorkom koda za izgradnju servisa za obradu video zapisa pomoću Gstreamer framework-a. Ovo je novi i fleksibilniji način omogućavanja integraciju AI, video analitike i mašinskog učenja sa XProtect VMS-om.

To omogućava Milestone Systems Technology partnerima da kreiraju napredne i efikasne hardverski ubrzane video integracije koristeći najnovije tehnologije za obradu video zapisa i prihvatajući industrijske standarde - jer je Gstreamer takođe osnova vodećih igrača u obradi videa.

Ostala sistemska unapređenja

Poboljšanja u 2020 R1

INDIKATORI SNIMANJA I POKRETA

Ažuriranje za sva tri klijenta (Mobile, Web, Smart Client) sa novim korisničkim i prepoznatljivim ikonama koje su konzistentne za sve klijentske aplikacije

PODEŠAVANJA U MOBILNOM KLIJENTU

Ekran postavki je ažuriran sa osveženim korisničkim interfejsom.
Usklađen je na iOS i Android klijentima.
Sva podešavanja za Video Push premeštena su na sopstveni ekran koji je dostupan direktno sa ekrana Video Push.

AŽURIRAN HW U KONFIGURACIONOM API-ju

ZAKAZANE PROMENE LOZINKI

- U podešavanju pravila za ponavljajuću promenu lozinke moguće je odabrati hardverske uređaje za koje važi akcija pravila „Zakazana promena lozinke“

- Događaji u vezi sa zakazanom promenom lozinke sada su dodani u definicije alarma. Na ovaj način se može aktivirati alarm prilikom pokretanja / zaustavljanja zakazane promene lozinke.

JAVASCRIPT PODRŠKA

JavaScript podrška u Smart Client-u se sada kontroliše podešavanjima u Menadžment klijentu

Inicijalno je JavaScript podrška onemogućena i mora biti omogućena od strane administratora.

MOBILNA PODRŠKA

iOS 11, 12, 13
Android 6, 7, 8, 9, 10

Milestone zvanično više ne podržava  iOS 10 i Android 5 mobilne uređaje

© Copyright 2020 IP WAY- Sva prava zadržana