IP VIDEO SOLUCIJE Početna Solucije Više informacija


Mark0
 

SKUP:
Video analitika
u maloprodaji

 
Brojanje ljudi
Menadžment redova
Popunjenost rafova
Tople/hladne zone
"Hot spots"
   
Mark1

Solucije

Zaposleni u maloprodajama su konačno shvatili da video nadzor može da se primeni i na ostale poslovne procese a ne samo na sprečavanje gubitaka. Višenamenskom upotrebom jednog rešenja, troškovi se mogu preraspodeliti na različite sektore poslovne organizacije, tako na primer, informacija zabeležena samo jednom kamerom može se upotrebiti za marketing, pozicioniranje robe, praćenje prodaje grupe ili pojedinih artikala, poslovne operacije, kontrolu POS terminala i druge analize a sve u službi povećanja prometa i zadovoljenja kupaca.

Prema izveštaju LPRC, najčešća „druga“ funkcija nazornog sistema je brojanje posetilaca - People Counting sa 27,1%, identifikacija toplih/hladnih zona - 12,5% (kretanje kupaca po prodajnom objektu), merenje vremena predomišljanja mušterije - 12,5% (merenjem vremena pri razgledanju artikala).

Više od polovine (54,2%) učesnika u istraživanju reklo je da koristi svaku od ovih aplikacija.
 
Merchandizer
Brojanje ljudi

Brojanje ljudi obezbeđuje važne podatke koji su potrebni vašem poslu. Iskoristite precizno znanje o kretanju posetioca:
- saznajte koliko vaših posetioca zapravo kupuju
- analizirajte tokove kupaca i trendove u njihovom kretanju
- procenite uticaj oglašavanja i promocija
- poboljšajte planiranje osoblja
- odredite optimalno radno vreme
- identifikuje i nagradite visoko kvalitetne prodavnice i zaposlene
Department manager
Menadžment redova, "Hot spot" i "Heat" mape

Upravljanje redovima postaje važno pitanje za maloprodaje širom sveta sa dobrim razlogom: pogrešna organizovanost zaposlenih na kasama rezultira dugim redovima, stvarajući lošu sliku o poslovanju prodavnice, a može da izazove i značajniji pad prodaje kada se posmatra na nivou mreže mp objekata. Department manager obezbeđuje informacije o prosečnom broju ljudi u redu i informacije o dužini čekanja (kratko, srednje ili dugo).
Store manager
POS integracija

Store manager je istražni alat za obavljanje napredne analize podataka vezanih za transakcije na kasama u prodavnicama. On pomaže trgovcima da optimizuju poslovanje prodavnica i povećaju profit tako što identifikuju prevare smanjujući gubitke.
Kontrola pristupa
Kontrola pristupa u maloprodaji

Sva preduzeća, bez obzira da li mala, srednja ili velika, imaju imovinu koja treba da bude zaštićena od krađe. Tu je i pitanje zaštite osoblja i njihove imovine. Uobičajeno je u objektima koji su obezbeđeni bravma i ključevima za vrata da ostanu otključana ceo dan. To otvara mogućnost oportunističke krađe i zlonamernog oštećenja.

Elektronska kontrola pristupa omogućava najefikasniji i pogodan način za obezbeđivanje objekata i imovine.
Kontrola pristupa takođe nudi fleksibilnu kontrolu nad pravima pristupa korisnika. Na primer, svi zaposleni mogu dobiti pristup glavnim vratima zgrade, ali pristup unutrašnjim oblastima može biti ograničena na one koji imaju specifičnu potrebu da budu tamo. Pristup se takođe može vremenski ograničiti davanjem pristupa određenim korisnicima u određeno doba dana ili noći.
Video nadzor
Video nadzor u maloprodaji

Video nadzor je praćenje ponašanja, aktivnosti, ili druge promenljive informacije, najčešće ljudi u cilju uticanja, upravljanja, usmeravanja, ili zaštite.

Nadzor je veoma koristan u prodavnicama da lakše prepoznaju pretnje, i spreče/istraže kriminalne aktivnosti. Uz to, zaštita imovine prodavnica je efikasnija ako se udruži sa sistemom video nadzora (izložena roba, magaciji, ulaz/izlaz robe...). Takođe, video sa kamera se, pored obezbeđenja, može koristiti i u druge svrhe.
Novi analitički modul
Iznenađenje - predstavljanje na našem skupu po prvi put

Na skupu ćemo vam predstaviti novi analitički modul za maloprodaje. Ovaj modul spada u grupu bezbedonosnih modula i jedan je od najefikasnijih u smanjivanju gubitaka.

Dođite da vidite.
   
Mark5

Želite više informacija?

* Email:
* Ime i prezime:
* Naziv kompanije:
* Kontakt telefon:
Postavite pitanje:
* obavezna polja

       

 
   
Proizvodi Rešenja EDU centar Partnerski program O nama
Kamere Bankarski sektor Obuke
Softver Maloprodaja Vodiči    
Mrežni video snimači Industrija IP video alati    
  Nadzor gradova
  Javni transport      
  Zdravstvo      
Obrazovanje
  Državne institucije